Jousiseura 
Lahden Vasama ry:n arvot

Yhteisöllisyys
Pyrimme tekemään asioita mahdollisuuksien mukaan yhdessä, yhteisin tapahtumin, harjoituksin, talkoin ja suunnitelmin. Jaamme tietotaitoamme ja kokemuksiamme.

 

Yhdenvertaisuus ja yksilön kunnioitus
Kaikki harrastajamme ovat yhdenvertaisia huolimatta ikäkausi-, taso-, tai jousityyppieroista ja kaikilla on mahdollisuus harrastaa lajiaan tavoitteidensa mukaan.

 

Turvallisuus
Harjoituksissa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja huomioidaan toiset harrastajat positiivisessa ja kannustavassa hengessä.

 

Visio
Seuran tavoitteena on kasvattaa lajin näkyvyyttä ja harrastajamäärää, sekä mahdollistaa henkilön kokonaisvaltaista kehitystä osana yhteisöä.